Çocuk İstismarı Nedir?

Bizi Instagram'da takip etmek ister misiniz?

Çocuk İstismarı Nedir?

1. Çocuğun dokunulmasını istemediği yerlerine dokunmak.

2. Çocuğun isteklerini önemsememek.

3. Çocuğa yeterli bakım sağlamamak. Ör; kirli, çıplak ve aç bırakmak.

4. Çocuğa vurmak veya aşağılamak.

5. Çocuğun eğitim ve oyun hakkını elinden almak.

6. Çocuğu hizmetçi gibi kullanmak.

7. Çocuğun sağlık gereksinini göz arda etmek.

8. Çocuğu sözel olarak hırpalamak.

9. Çocuğun eğitim gereksinimlerini göz arda etmek.

10. Zarar verecek durumlarda çocuğu denetimsiz bırakmak.

11. Çocuğun duygusal gereksinimlerini gör arda etmek.

12. Çocuğu örseleyerek, itip kalkarak öfke çıkarmak.

13. Çocuğun özgüvenini yıkmak.

14. Çocuğu kendine dokunmaya zorlamak.

Çocuk istismarı ve ihmali; Anne, baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, eylem ve eylemsizlikler bütünüdür. Çocuğa yönelik ihmal, ebeveynlerin veya çocuğa bakmakla yükümlü olan yetişkinlerin; çocuğun yiyecek, barınma, tıbbi bakım ve temel ihtiyaçlarının yerine getirilmemesidir.
1. Fiziksel İhmal: Ebeveynlerin veya çocuğa bakmakla yükümlü olan yetişkinlerin, çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını karşılamamasıdır.Ör; Yiyecek vermemek, temizliğine dikkat etmemek vb...

2. Psikolojik İhmal: Çocuğun psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaması, çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve bakımından mahrum bırakmasıdır.

Bir Çocuğun İhmal Edildiğini Nasıl Anlarız?
Okuldan sık sık uzaklaşıyorsa, sürekli pis giyiniyor ve kötü kokuyorsa, vücudu aşırı derecede zayıf düşmüşse, tıbbi destekten mahrum ise, evinde ona bakan kimse bulunmadığını belirtiyorsa çocuğun ihmale maruz kaldığını düşünebiliriz.
İhmalin çocuk üzerindeki etkisi ise; Gelişim geriliği, sağlık problemleri, davranış bozukluğu ve iletişim sıkıntısı, yalnızlık ve korunmasızlık hissi, madde bağımlılığı, vb... sonuçlar ile karşılaşılmaktadır.
Çocuğa yönelik cinsel istismar, Çocukların anne babaları ya da onların bakımından sorumlu kişiler tarafından yapılan, bedensel ve psikolojik açıdan zarar veren, çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini zedeleyen her türlü eylem çocuk istismarı olarak kabul edilebilir.
!!! Çocukları İstismar eden kişilerin %90'I çocuğun tanıdığı ve güvendiği kişilerdir.

Çocuğun cinsel istismara uğradığını nasıl anlarız? Bazen ağlar, bazen susarlar ve yalan söyleyip gerçekleri gizlerler.
• Eve gitmek istemezler, okulda kalmak istemezler.

• Çocuğun vücudunda yanıklar, kesikler, çürükler, şişlikler, sigara yanıkları vb...

• Yaralanmaların mantıklı bir açıklamalarının olmaması.

• İstismara uğrayan çocuklar bunu çoğunlukla gizlerler.

• Sorduğunuzda size kaza olduğunu söylerler.

Çocuğu cinsel istismardan korunmak için neler yapılabilir?
• Çocuklara bedenlerinin kendilerine ait ve özel olduğunu, kimsenin zorla ve istemediği şekilde dokunamayacağı öğretilmelidir.
• Vücudundaki özel bölgeleri tanıtılmalı, bu bölgelere sadece annesinin ve doktorların dokunabileceği anlatılmalıdır.
• Kendini iyi hissetmediği dokunuşlara çocukların hayır deme hakkına sahip olduğu öğretilmelidir.
• Çocuğa iyi ve kötü davranışların neler olduğu öğretilmelidir.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu 5237 Sayılı TCK 103. Madde'ye göre; Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on bel yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması halinde ise soruşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikayetine bağlı olmaktadır.....

Referanslar;

• Safe Childrem and Healty Families Are Shared Responsibility

• Yasemen Taner, Bahar Gökler, Çoxuk istismar ve ihmal: psikiyatri yönleri, Hacettepe Tıp Dergisi 2004, 35.82-86

• www.feritbarut.av.tr/cocuk-cinsel-istismar-tck-5237.html

Paylaş:

Etiketler:


Devran Akıntürk
Devran Akıntürk

Lisans eğitimimi Okan Üniversitesinde tamamladım. Yüksek Lisans eğitimimi ise Yakın Doğu Üniversitesinde tamamladım. 42 tane Eğitim ve Sertifikalarım bulunmakta, İş tecrübem ise 4 yıllık Rehabilitasyon geçmişim bulunmakta şimdilerde ise taze anne olduğum için istifa etmek durumunda kaldım🙏🏻