Çocuk Gelişimi

Bizi Instagram'da takip etmek ister misiniz?

Kategori: Çocuk Gelişimi


ANNE KALBİ ÇOCUĞUN OKULUDUR (Bağlanma sürecinin önemi)

Anne/bebeğe bakım veren ile bebek arasındaki bağlanma süreci hayat boyu süren “çalışan içsel süreç” olarak adlandırılmaktadır. Bebekle sağlanacak olan fiziksel bağlanmanın yanısıra psikolojik bağlanmanın, bebeğin bulunduğu yakın çevresiyle diğer kişilerle ve dünyaya olan güven ve güvensizlik bakış açısını çok boyutlu anlam da etkiler.

Bu nedenle anne/bebeğe bakım veren arasındaki ilişkide “ben değerliyim ve sen de değerlisin” şeklinde bir algı oluşmuşsa...

Devamını Oku
ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİN İZLENMESİ VE DESTEKLENMESİ

Büyüme ve gelişme aynı kavramlarmış gibi algılanır. Ancak bu iki kavram farklı anlamlara gelmektedir. Öncelikle büyüme ve gelişmenin tanımlarını yaparak başlayalım;

Büyüme, canlının boyut ve ağırlık yönünde artış göstermesi iken; gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak büyümeyle birlikte yapı - fonksiyonlarının olgunlaşma, öğrenmenin etkileşimi ve hayatta daha karmaşık şeyleri yapabilecek farklı becerileri edinmesidir. Başka bir tanımla gelişim, organizmanın bedensel (fiziksel görünüm ve motor becerileri), zihinsel (bilişs...

Devamını Oku
‘HELE BİR OKULA BAŞLASIN DÜZELİR’

Günümüzde ilkokul ve ortaokul kurumlarında eğitimde aksamaya neden olan faktörler incelendiğinde çocukların davranış problemlerinin de bu faktörler arasında olduğu gözlenmektedir. Çocuklarda istenmeyen davranışların görülmesi model olmayla birlikte her öğrenciye yayılmakta ve kalabalık nüfuslu ortamlarda eğitimcilerin de işlerini bir hayli zorlaştırmaktadır. Bu davranış problemlerinin ortadan kaldırılması hem çocukların daha sağlıklı sosyal ilişkiler kurması için hem de eğitim sürecinin daha etkin hale getirilebilmesi için gereklidir. Bunu yap...

Devamını Oku
ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ ALIŞKANLIĞI

Öğrenme yollarından birisi de sosyal öğrenmedir. Yani çocuklar etkileşime girdikleri kişilerin davranışları gözlemleyerek öğrenirler. “Çocuk ailenin aynasıdır.” sözü buradan gelmektedir. Teknoloji kullanımı bağlamında ebeveynler, elinden telefonu bırakmıyor, kucaklarında tablet, bilgisayar veya ellerinde telefonla saatlerini geçiriyorlarsa çocuklarına bu konuda sınır koymaya çalıştıklarında çocuklarının tepkileriyle karşılaşabilirler.

  • Aileniz için günlük ya da haftalık teknoloji kullanımı saatleri belirleyin. Bir çizelge hazır...
  • Devamını Oku
    Çocuklarınızı Korkutarak Büyütmeyin!

    Çocuk büyütürken anne-babaların yaptığı bir yanlıştır, çocuklarını korkutarak büyütmek. Anne-babaların çoğu çocuklarının özgürce değil de kendilerinin istedikleri gibi davranmalarını isterler. Söz dinleyen, yaramazlık yapmayan çocuklar onlar için en ideal çocuklardır.

    Çocuklara herhangi bir konuda kendi istediklerini yaptıramayan anne-babalar onları korkutma yoluna giderler. Bu süreçte  “Ağlama yoksa doktor iğne yapar.”, “Yaramazlık yaparsan seni polise veririm.”, “Oyuncaklarını kırarsan akşam babana söylerim.”, “Sessi...

    Devamını Oku