Kişilik Bozuklukları

Bizi Instagram'da takip etmek ister misiniz?

Kategori: Kişilik Bozuklukları


Panik Bozukluk

Kaygı, beklenen bir problem karşısında endişe duymaktır. Korku ise o anda var olan tehlikeye karşı oluşan tepkidir. Korkuda "şu an" kaygıda "beklenen" yönüne odaklanılır. Kaygı ve korku mutlaka kötü değildir, her ikisi de doğru zaman ve doğru oranda uyum sağlayıcıdır. Korku; savaş ya da kaç reaksiyonları için temeldir ve korku doğru durumlarda hayat kurtarır. Şöyle ki ortamda gerçekten var olan tehlikeli bir durum söz konusu olduğunda kişinin kaçması ya da savaşması için gerekli enerjiyi sağlayan korkudur. Ancak bazı durumlarda enerjiye gerek olm...

Devamını Oku
BORDERLINE (SINIR) KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Borderline kişilik bozukluğunun bilinen diğer bir adı ‘sınır kişilik bozukluğu’dur. Bu bozukluğa ‘sınır’ tanımının verilmesinin nedeni, bireylerin psikoz ile nevroz arasında olmalarıdır. Sınır kişilik bozukluğuna sahip bir birey nevrotik bir görünüme sahip olmasına rağmen sosyal ilişkilerinde psikoz gibi beklenmedik tepkiler verir. Bu durumda bozukluğun ‘sınır’ olarak nitelendirilmesine neden olmuştur (Pollack, 1999; Akt., Özdemir, 2019).

DSM-V tanı ölçütlerine göre sınır kişilik bozukluğu; erken erişkinlikte başlayan, farkl�...

Devamını Oku
İSTENMEYEN UZUVLAR : APOTEMNOFİLİ

Apotemnofili (vücut bütünlüğüne ilişkin kimlik bozukluğu), kişinin vücudundaki herhangi bir uzvu fazlalık olarak görüp o uzvunu kesmek/yok etmek istemesine neden olan bir rahatsızlıktır. Bu hastalar, vücutlarının kafalarında hayal ettikleri imgeyle örtüşmediğine inanır, hatta uzuvlarının nereden itibaren kesilmesi gerektiğini kesin bir çizgi ile belirleyebilir. İstenmeyen uzuvlarının çirkin olduğunu düşünmezler ancak onları kusurlu ya da engelli yaptığını hissederler. Çoğu zaman uzuvları gerçekten kesilmiş insanları kıskanırlar. Böyle dü...

Devamını Oku
HİSTRİONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU
(Marilyn Monroe’nun ergenlik çağında cinsel istismara  uğramasının “Histrionik Kişilik Bozukluğu” olmasında etkisi olduğu düşünülmektedir.)

Kimi zaman çevremizde çok sesli konuşan, mimikleri ve jestlerini abartılı bir şekilde kullanan insanlarla karşılaşabiliriz. Hatta bazen bu özellikteki insanların inanılmaz derecede süslü ve günlük hayattan bağımsız olarak fazla kışkırtıcı giyimi tercih ettiklerine şahit oluruz. Özellikle 21. yüzyılda Türkiye’de birçok kişi Batının baştan çıkarıcı giyim, müzik ve yaşam ...

Devamını Oku
OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUĞA DETAYLI BAKIŞ

Obsesif kompülsif bozukluk kişide belirgin bir sıkıntıya yol açan, zamanını yineleyici davranış veya düşünceler ile boşa harcamasına sebebiyet veren ve hayatında büyük derecede işlevsizliğe sebep olan ruhsal bir bozukluktur.

İlk yazımızda obsesif kompülsif bozukluğu ele almıştık. Şimdi de örnek vakalar ile detaylı bir şekilde biçimlendirmek isterim.

Okb’nin en sık görülen türleri temizlik, kuşku, simetri, cinsellik ve dini içerikli takıntılardır.

Temi...

Devamını Oku