Kişilik Bozuklukları

Danışmanlık merkeziniz için veya sizin için özel tasarlanmış bir websiteniz olmasını ister misiniz?

Kategori: Kişilik Bozuklukları


İSTENMEYEN UZUVLAR : APOTEMNOFİLİ

Apotemnofili (vücut bütünlüğüne ilişkin kimlik bozukluğu), kişinin vücudundaki herhangi bir uzvu fazlalık olarak görüp o uzvunu kesmek/yok etmek istemesine neden olan bir rahatsızlıktır. Bu hastalar, vücutlarının kafalarında hayal ettikleri imgeyle örtüşmediğine inanır, hatta uzuvlarının nereden itibaren kesilmesi gerektiğini kesin bir çizgi ile belirleyebilir. İstenmeyen uzuvlarının çirkin olduğunu düşünmezler ancak onları kusurlu ya da engelli yaptığını hissederler. Çoğu zaman uzuvları gerçekten kesilmiş insanları kıskanırlar. Böyle dü...

Devamını Oku
HİSTRİONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

(Marilyn Monroe’nun ergenlik çağında cinsel istismara  uğramasının “Histrionik Kişilik Bozukluğu” olmasında etkisi olduğu düşünülmektedir.)

Kimi zaman çevremizde çok sesli konuşan, mimikleri ve jestlerini abartılı bir şekilde kullanan insanlarla karşılaşabiliriz. Hatta bazen bu özellikteki insanların inanılmaz derecede süslü ve günlük hayattan bağımsız olarak fazla kışkırtıcı giyimi tercih ettiklerine şahit oluruz. Özellikle 21. yüzyılda Türkiye’de birçok kişi Batının baştan çıkarıcı giyim, müzik ve yaşam ...

Devamını Oku
OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUĞA DETAYLI BAKIŞ

Obsesif kompülsif bozukluk kişide belirgin bir sıkıntıya yol açan, zamanını yineleyici davranış veya düşünceler ile boşa harcamasına sebebiyet veren ve hayatında büyük derecede işlevsizliğe sebep olan ruhsal bir bozukluktur.

İlk yazımızda obsesif kompülsif bozukluğu ele almıştık. Şimdi de örnek vakalar ile detaylı bir şekilde biçimlendirmek isterim.

Okb’nin en sık görülen türleri temizlik, kuşku, simetri, cinsellik ve dini içerikli takıntılardır.

Temi...

Devamını Oku
Pasif - Agresifler

''OMUZ SİLKİYORUM, GÖRMÜYOR MUSUN?''

'Biri beni işe zorlarsa işi sabote ederim.'

'Surat asmak beni rahatsız etmez, bunu sürekli olarak yapabilirim.'

'Bir şey, benden kibarca istenmelidir.'

'İnsanlar beni sinirlendirirse onlara bedelini ödetirim.'

'Emir verilmesinden nefret ederim.'

Bu cümleleri sık sık kullanıyor ya da bu inançlarla yaşıyorsanız baskın olan her şeye karşı pasif direniş sergiliyor olabilirsiniz. Peki, bu pasif direnişte nedir? Christophe Andrey'e göre, ''Her türlü otoriteye karşı s...

Devamını Oku
Bir Narsist İle Yaşamak…

Bir avcı olan Narkissos dinlenmek için bir nehrin kenarına gelir. Su içmek için eğildiğinde nehirdeki yansımasını görür ve bu görüntü karşısında adeta büyülenir. Kendi görüntüsüne o anda hayran olan Narkissos sudaki siluetine aşık olur ve hayran olduğu bu görüntünün başından ayrılamaz. Kendi bedenini o kadar sever ki ne yemek yiyebilir ne de su içebilir. Ömrünü kendi yansımasına bakarak geçiren Narkissos’un sonu da yine kendine olan aşkı olur.

Adını Narkissos’tan alan Narsisistik (Özsever) Kişilik Bozukluğu’nun toplumda görü...

Devamını Oku