Okul Pdr Hizmetleri

Bizi Instagram'da takip etmek ister misiniz?

Okul Pdr Hizmetleri

PSİKOLOJİK DANIŞMANIN EĞİTİMDEKİ YERİ

 

Eğitim, “çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine, okul içinde veya dışında doğrudan veya dolaylı yardım verme, terbiye etme” şeklinde tanımlanmaktadır (TDK).

 

Özgüven (2001)’e göre, eğitimin amacı; bireyi yalnızca zihinsel açıdan bilgi ve becerilerle donatmaktan ziyade bireyin oldukça karmaşık ve problemlerle dolu hayatına uyum sağlama becerilerini geliştirmek, etkili problem çözme becerilerini artırmak, kişisel, sosyal, duyuşsal ve bedensel yönden bir bütün halinde gelişimini sağlamaktır (İçtüzer, 2017).

 

Eğitimin bu amacı gözetilerek düzenlenen eğitim programlarında PDR hizmetlerinin de önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Çünkü okul PDR programlarının amacı, bireye kendisi ve çevresi hakkında doğru ve gerekli bilgileri sunarak bireyin bu bilgiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmasını ve yaşam problemlerini etkili bir şekilde çözebilmesini sağlamaktır. PDR programlarının bu boyutu ile eğitimin işlevi düşünüldüğünde aslında PDR hizmetlerinin eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğu da ifade edilebilmektedir (Yılmaz,Kurt ve Üre, 2002; Akt., İçtüzer, 2017).

 

Okul PDR Hizmetleri Yürütülürken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Bu hizmetler bireye doğrudan yapılan tek yönlü bir hizmetten ibaret değildir. PDR faaliyetleri yürütülürken okul idaresi, veli ve öğretmenler arasında etkili bir ilişki gerekmekte ve bu ilişki kurulabildiğinde hizmetlerin amacına ulaşılabilmektedir.

 

PDR faaliyetlerinde vurgulanması gereken nokta; bu hizmetlerin amacı bireyin problemlerini çözmekten ziyade bireye problem çözme ve karar verme stratejilerini göstermek, çözüme yönelik alternatif yolları göstermek, bunları kullanarak da problemleri ortadan kaldırmasını desteklemektir. PDR hizmetlerine problemlerin çözümünü sağlayacak sihirli bir değnek olarak bakılmamalıdır. Bu hizmetteki amaç bireyin yaşamına farklı bir pencereden bakabilmesini sağlamaktır.

 

Bireyin sadece bir yönüyle ilgilenilmeye çalışılması da PDR hizmetlerinin etkililiğini düşürecektir. PDR faaliyetlerinin amacı bireyin kişisel, sosyal, bedensel ve bilişsel tüm yönlerden gelişimini desteklemektir (Gök, 2016).

 

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda PDR hizmetlerinin en nihai amacının bireyin kendini tanımasını, geliştirmesini ve gerçekleştirmesini desteklemek olduğu görülmektedir. Bu faaliyetler ise alanında uzman psikolojik danışmanlar tarafından yürütülmeli ve psikolojik danışmanların okul idaresi, veli, öğretmen, öğrenci arasında oluşturduğu köprü görevi göz ardı edilmemelidir. Psikolojik danışmanın bulunmadığı ve bu hizmetlerin farklı branşlardaki öğretmenler tarafından yürütülmeye çalıştırılması hem bu öğretmenin branşında eksikliklere hem de PDR hizmetlerinin amaçlarının yerine getirilememesine neden olacaktır. Eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlarda PDR hizmetlerinin ve bu hizmetlerin yürütücüsü konumundaki alanında uzman psikolojik danışmanın yokluğu eğitime ve eğitimin nihai amaçlara ulaşmasında engel oluşturacaktır.

 

Emrah BİNGÜL

 

Psikolojik Danışman

 

KAYNAKÇA

 

Gök, M. (2016). Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin/Servislerinin Okul Müdürleri Tarafından Algılanma Düzeylerinin Ölçülmesi (Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 

İçtüzer, E. (2017). Ortaöğretim Kurumlarında Yürütülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Paylaş:

Etiketler: pdr, eğitim,


EMRAH BİNGÜL
EMRAH BİNGÜL
Herkese merhaba. Yazılarımızı okuduğunuz ve bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederim.