Otizm Nedir?

Bizi Instagram'da takip etmek ister misiniz?

Otizm Nedir?

Otizm genellikle üç yaşından önce başlayan,  ömür boyu devam eden bir rahatsızlıktır. Otizm  iletişim ve sosyal beceri sorunları, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışların kendisini göstermesidir. Otizm dünya da ve ülkemizde de son zamanlarda sayı olarak artmış durumdadır.  Erkek çocuklarda görülme olasılıkları kız çocuklarına göre dört kat faZla olduğu bilinmektedir. Gelişen teknoloji ile son zamanlarda anne karnında bir çok rahatsızlığın önceden bilinip önlem alınması mümkünken bu otizm için henüz mümkün değildir.  Otizmin kaynağının psikolojik  olarak düşünüldüğü ancak bunun yanlış olduğu nedeninin nörolojik olduğu söylenmektedir. Yani otizm beynin işlev bozukluklarına bağlı olan bir rahatsızlıktır. Ama günümüzde hala otizm tam olarak açıklanamamıştır.                                

Otizmin Belirtileri Nelerdir ?                       

 • Seslenildiğinde duymamak
 • İsmine yanıt vermemek
 • Dil becerilerinde gerilik.
 • Göz temasj kurmamak
 • Konuşulan kelimeleri tekrarlamak (ekolali) veya konuşmada akranlarının gerisinde kalma         
 • Parmak ucunda yürümek,
 • Tekrarlayıcı davranışlar,
 • Göz temasından kaçınmak veya çok kısa süreli kurmak,
 • Gözleri birşeye takılıp kalmak,
 • El-kol çırpmak,
 • Garip el hareketleri yapma.

Otizmin Nedenleri Nelerdir ? 

Otizmin nedeni tam olarak  tespit edilememiştir. Otizmin tek bir nedeni olmadığını uzmanlar söylemektedir. Otistik bireylerde beyin hücreleri farklı çalışır. Hücreler arasında mesaj taşıyan kimyasal ileticilerde eksiklik yada fazlalık olduğu düşünülmektedir. Otistik bozukluk tanısı almış çocukların ailelerinde içe kapanıklık, sosyal ilişkilerde güçlük ve dil gelişiminde sorunlar topluma kıyasla daha sık olduğu görülmektedir. Sorunun genetik temeline işaret eden bu bulgulara rağmen otizme neden olan mekanizma henüz tam olarak bilinmemektedir . Bazı genlerin etkisi üzerinde durulmakta ve bu alanda yoğun çalışmalar devam etmektedir. Sosyal etkileşim ve iletişim işlevlerinde etkili olduğu düşünülen birden çok gen mevcut. Bunlardan herhangi birinde değil, birkaç gende birden var olan aksaklığın tabloyu oluşturduğu düşünülmektedir.


Tedavi ve eğitim nasıl olmalıdır ?   

Otizmli çocuklarda eğitime ne kadar erken başlanırsa tedaviye cevap verme şansı o derece artmaktadır. Tedavide amaçlanan çocuğun yaşına uygun iletişim becerilerini geliştirmesini sağlamaktır. Bu amaçla sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik özel eğitim programları, dil ve iletişim terapileri almalıdır. Bu eğitim serüveninde şüphesiz en çok iş yükü ailenindir.  Bu yüzden ailenin çocuğun iletişim tarzını kavramasına ve geliştirmesine yardımcı olacak eğitim ve destek sağlanmalıdır Duyuların düzenlenmesine ve bedensel aktivitelere dayalı terapiler, dans ve müzik çalışmaları yararlı olabilmektedır. Otizmle birlikte görülen davranış ve dikkat dağınıklığı sorunlarının da ilaç tedavisi ile desteklenmesi eğitime olumlu katkılar sağlamaktadır. Sonuç olarak erken tanı, zamanında ve uygun müdahale ve düzenli eğitim-takip aile desteği tedavi sonucunu etkileyen çok önemli faktörlerdir.

Firdevs Kaya
Psikolog

Paylaş:

Etiketler: otizm,


Firdevs Kaya
Firdevs Kaya